Unikátní jazykový pobyt s výukou angličtiny

Unikátní jazykový pobyt s výukou angličtiny

Sedmidenní studijní pobyt s výukou anglického jazyka. Ubytování a výuka v areálu viktoriánského šlechtického sídla a bývalé soukromé škole. Návštěva města Bath se zachovalými římskými lázněmi, historického Stonehenge, hrobu krále Artuše a prohlídka Londýna.

Cílem pobytu je načerpat a rozšířit si znalosti anglického jazyka v prostředí rodilých mluvčích, poznat anglické reálie a příjemně si odpočinout. Kurz je určen pro „věčné začátečníky“ i „mírně pokročilé“.

Doprava zájezdovým autobusem, 4x ubytování v areálu viktoriánského šlechtického sídla s plnou penzí, 3x3 lekce angličtiny s českými lektory a rodilým mluvčím.

Termín: 5.8. až 11.8.2018

Cena 10.750,- Kč

Program číslo 082018           Smlouva o zájezdu - Přihláška

Napište nám nebo zavolejte +420 603 478 009

Program zájezdu:​                      Ke stažení: Program číslo 082018   Smlouva o zájezdu - Přihláška

  1. den: Odjezd ve večerních hodinách z Náchoda. Přejezd Německem, Belgií a Francií.
  2. den: Příjezd do Anglie, zastávka ve Windsoru, kde se nachází jedna z oficiálních residenci královské rodiny. V podvečer ubytování v areálu viktoriánského šlechtického sídla a bývalé soukromé College.
  3. den: Dopoledne výuka. Odpoledne výlet za  památkami prehistorické Anglie – světoznámý Stonehenge. Dále navštívíme malebné středověké městečko Salisbury s katedrálou z roku 1220, ve které je uložen originál „Magny Charty“. V případě časových možností zastavíme v Avebury, vesnici uprostřed neolitického kamenného kruhu, a rovněž u největší prehistorické mohyly v Evropě, Silbury Hill.

4.       den: Dopoledne výuka. Odpoledne výlet do nedalekého lázeňského města Bath s unikátně dochovanými římskými lázněmi. Zde byl korunován první král Anglie Edgar, v Bathu tvořil věhlasný krajinář Gainsborough a psala Jane Austenová. V podvečer procházkou dojdeme do Castle Comb. Dokonalá anglická feudální vesnice, nazývaná nejkrásnější vesnicí v Anglii. Oblíbené místo filmařů, kde také natáčel Steve Spielberg film „War Horse“.

5.       den: Dopoledne výuka. Odpoledne výlet do Glastonbury – město, které je v samém středu „Isle of Avalon“. Místo je opředeno artušovskou mystikou. Prohlédneme si pozůstatky opatsví s údajným hrobem krále Artuše a Guinevry. Město je taktéž proslulé svým červnovým hudebním festivalem. Vystoupíme na Glastonbury Tor. Prohlédneme si miniaturní městečko Wells. které se za posledních 800 let nijak významně nezměnilo a jehož katedrála poskytuje velkolepou podívanou. Večer venkovní grilování.

6.       den: Prohlídka Londýna:

  • Victoria Embankment, Cleopatra`s Needle, the Houses of Parliament, London Eye, Westminster Abbey
  • Procházka po Whitehall, třídě ministerstev a vládních úřadů, nahlédneme do slavné Downing Street
  • Buckingham Palace, sídlo královské rodiny. V jeho blízkosti si prohlédneme i další královské rezidence;
  • Centrum londýnské zábavy, slavných divadel a zábavných podniků, cenově přístupných obchůdků - Soho, Piccadilly Circus, Regent Street, Leicester Square, China Town, Trafalgar Square, Covent Garden;
  • Dále lodí po Temži do Greenwich (observatoř s nultým poledníkem)
  • Ve večerních hodinách odjezd směr Dover.

7.       den: Noční přejezd Francie, Belgie a SRN. Návrat ke škole.

Cena obsahuje:

Výše uvedený program. Služby kvalifikovaného turistického průvodce po celou dobu zájezdu. Dopravu zájezdovým autobusem s možností občerstvení, trajekt Calais/Dunkirk – Dover. Ubytování 4 noci v areálu viktoriánského šlechtického sídla s plnou penzí. Výuka anglického jazyka dle přiloženého profilu v rozsahu 3 x 3 lekcí. Výuka bude probíhat v prostorách viktoriánské školy.  Pojištění CK proti úpadku. Cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zrušení účasti na zájezdu (stornopoplatků), asistenční služby v zahraničí, poškození nebo ztráta dokladů a pojištění odpovědnosti cestujících.

Cena neobsahuje:

Vstupné do muzeí, sportovních zařízení, kulturních a historických objektů a rovněž jízdné veřejné dopravy. Volitelné sportovní aktivity v areálu viktoriánského šlechtického sídla (například: tenis, golf, kriket, basketbal, kopaná).

Doporučené kapesné: 70 až 95 GBP.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na níže uvedených e-mailových adresách nebo telefonu.

Jak se přihlásit. Pokud Vás tato nabídka zaujala, můžete se telefonicky nebo e-mailem obrátit na Mgr. Alenu Mackovou (+420 776 832 942, aja.anglictina@gmail.com) nebo na PaedDr. Janu Helikarovou (+420 603 478 009, jana.helikarova@arundel.cz ). Rádi vám poskytneme podrobnější informace a pošleme přihlášku - Smlouvu o zájezdu.

Program číslo 082018                 Smlouva o zájezdu - přihláška

Cena pobytu pro jednoho klienta je 10.750,- Kč. Cenu můžete uhradit ve dvou splátkách:

1. splátka ve výši 5.000,- Kč splatná do 10 dnů od podpisu Smlouvy o zájezdu na účet číslo 839 198 6001/5500

2. splátka ve výši 5.750,- Kč splatná do 31.5.2018 na účet číslo 839 198 6001/5500

Jako variabilní symbol uveďte číslo Smlouvy a do kolonky Zpráva pro příjemce jméno a příjmení přihlášené osoby.

Minimální počet účastníků je 50.

Vyplněnou a podepsanou Smlouvu o zájezdu, prosím, pošlete elektronicky na e-mali info@arundel.cz nebo v papírové podobě adresu cestovní kanceláře:

CK Arundel, s.r.o.

Na Vyhlídce 1422

Nové Město nad Metují

549 01

Profil jednotlivých kurzů

kurz A

úroveň začátečník

(věčný začátečník)

Základy stavby vět

Slovosled anglické věty

Použití osobních, přivlastňovacích a ukazovacích zájmen

Tvoření množného čísla podstatných jmen

Použití sloves BE, CAN, HAVE (v přítomném čase)

Použití přítomného času prostého a průběhového + rozdíly

Popis prostoru pomocí vazby THERE IS/ARE + předložky místa

Důležité komunikační fráze pro cestování

Konverzace s rodilým mluvčím

·         Kurz A  je určen těm, kteří nemají se studiem jazyka dosud žádnou nebo minimální zkušenost.

kurz B

úroveň mírně pokročilí

Použití sloves BE, CAN, HAVE (v minulém čase)

Tvoření pravidelných sloves v minulém čase prostém (+ nepravidelná slovesa)

Použití minulého času prostého a průběhového + rozdíly

Popis prostoru pomocí vazby THERE WAS/WERE + předložky místa

Použití předpřítomného času prostého

Důležité komunikační fráze pro cestování

Konverzace s rodilým mluvčím

·         Kurz B je určen těm, kteří umí tvořit věty v přítomném čase, mají představu o čase minulém a chtějí si stávající znalosti upevnit, rozšířit si slovní zásobu a na dané úrovni se rozmluvit.

Kurzy jsou vhodné pro všechny, kteří se chtějí angličtinou dorozumět v běžných životních situacích. Tento pobyt je vhodnou příležitostí, jak si jazyk vyzkoušet i v praxi. Účast rodičů s dětmi je vítána. S ohledem na organizaci a program pobytu by děti měly být starší 11 let.

Výuka bude probíhat 3 dny v dopoledních blocích (3 hodiny denně). Oba kurzy jsou vedeny českým i britským lektorem. Zařazení do jednotlivých kurzů musí být zajištěno nejpozději do 30. 6. 2018. Veškeré materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Pokud si nejste jisti úrovní, do které se zařadit, napište na aja.anglictina@gmail.com

Napište nám na info@arundel.cz, zavolejte +420 603 478 009 nebo odešlete formulář

Opište kontrolní text
* - takto označené položky je nutné vyplnit