Zahraniční stáže

Zahraniční stáže pedagogických pracovníků

Dokumenty ke stažení: Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha

Šablona 3.I/7              Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ

Šablona 3.II/8             Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ

V rámci dotačních programů Šablony III vyhlášených MŠMT připravíme školám zahraniční stáže pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol ve Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Švédsku a Estonsku. Rádi Vám však nabídneme i jinou destinaci dle vašeho zadání. Délka stáže je minimálně 5 dnů a maximálně 20 dnů.

Zajistíme:

  1. Hostitelskou školu
  2. Ve spolupráci s vysílající školou a hostitelskou školou připravíme odborný program stáže
  3. Připravíme doprovodný (fakultativní) program stáže
  4. Připravíme smlouvu (dohodu) o realizaci stáže, která bude podepsána mezi vysílající a hostitelskou školou
  5. Zajistíme ubytování s polopenzí
  6. Zajistíme dopravu
  7. Zajistíme cestovní pojištění

Co je předmětem stáže a jak by měla vypadat její dobře provedená realizace.

Aktivita cílí na profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím zahraničních stáží.

Vždy se musí jednat o stáž zacílenou na práci s heterogenní skupinou dětí/žáků. Není možné realizovat stáže zaměřené na zvyšování jazykových kompetencí v cizích jazycích, tzn. na vlastní studium jazyka.

Doporučenými činnostmi pro realizaci stáže jsou například stínování pedagogických pracovníků v hostitelské škole, školském zařízení či jiné výchovně vzdělávací instituci, řízené debaty s pedagogickými pracovníky, případně i s dětmi – žáky - studenty a dalšími pracovníky. Součástí stáže může být i absolvování odborných kurzů zaměřených na práci s heterogenní skupinou. Takovéto kurzy však nelze absolvovat samostatně bez praktické stáže v hostitelské instituci. Důraz musí být vždy kladen na praktické osvojení zkušeností a sdílení příkladů odborné praxe.

Pedagog může v rámci jednoho zahraničního výjezdu realizovat stáž ve dvou či více vybraných institucích (škole/školském zařízení) v jedné zemi.

Zahraniční stáže je vhodné dobře promyslet již v době přípravy žádosti o podporu. Žádosti o dotaci musí být podány nejpozději do 29.6.2021 do 14:00. Nejzazší datum pro ukončení faktické realizace projektu je 30.6.2023.

Odkazy na dokumentaci k jednotlivým výzvám:

https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy

Pro školy mimo hlavní město Praha

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm

Pro školy z hlavního města Praha

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-081-sablony-iii-pro-hlavni-mesto-praha.htm

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-081-sablony-iii-pro-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm

Naším cílem je připravit takovou stáž, která bude „ušita“ na míru jednotlivým pedagogickým pracovníkům a zohlední konkrétní požadavky vysílající školy.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám pošleme podrobné informace. jana.helikarová@arundel.cz nebo info@arundel.cz.