Cestovní doklady

Ke vstupu do UK potřebují čeští občané (platí i pro osoby mladší 15 let) platný cestovní doklad, který musí být platný po celou dobu pobytu v zahraničí. Doporučujeme, aby jeho platnost přesahovala délku pobytu alespoň o jeden měsíc.

S ohledem na probíhající Brexit, požadujeme jako cestovní doklad výhradně cestovní pas.