Union Jack

Union Jack - Vlajka Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Jack je anglický námořnický termín pro vlajku vyvěšovanou na lodním stožáru. Spojení Union Jack by mělo být používáno pouze pro lodní vlajku. Vzhledem k historickému významu britského námořnictva pro celé království však přešlo námořní označení do běžného jazyka.

Tři roky po vzniku unie mezi anglickým a skotským královstvím v roce 1603 byla vytvořena nová společná vlajka, která se zprvu používala pouze na lodích. Vlajka Anglie tvořená červeným křížem na bílém poli, známém jako kříž svatého Jiří, částečně překryla diagonální bílý kříž na modrém pozadí (kříž svatého Ondřeje).

Současná podoba britské vlajky se používá od roku 1801, kdy spojením Irského království a Velké Británie vzniklo Spojené království Velké Británie a Irska. Na původní Union Jack byl přidán irský kříž svatého Patrika. Ten je tvořený červeným diagonálním křížem na bílém poli. Kříž svatého Patrika překrývá skotský kříž, ale je umístěn pod křížem svatého Jiří. Irský kříž je užší a spodní kříž zcela nezakrývá, což zdůrazňuje, že není nadřízen skotskému. Zlí jazykové tvrdí, že irský kříž svatého Patrika byl „vymyšlen“ právě pro novou vlajku. V Irsku neměl velkou tradici a jeho národní význam byl malý. Další problém vznikl roku 1922, kdy z větší části Irského království vznikla samostatná katolická Irská republika. Je tedy otázka co vlastně kříž svatého Patrika na Union Jacku představuje: celé Irsko nebo pouze jeho severní část?

Vlajka Union Jack se v minulosti používala ve všech zemích bývalé koloniální říše. Její zmenšená podoba byla umístěna v levém horním rohu u žerdi vlajek britských kolonií. V současné době zůstal na vlajkách Austrálie, Nového Zélandu, Fidži a Tuvalu.

Zdroj: Arundel, s.r.o.

Fotografie

Fidži

Fidži

Austrálie

Austrálie

Nový Zeland

Nový Zeland

Tuvalu

Tuvalu

Union Jack

Union Jack

Skotsko

Skotsko

Anglie

Anglie

Jersey

Jersey

Ostrov Man

Ostrov Man

Wales

Wales

Guernsey

Guernsey

Ulster

Ulster