Ochrana autorských práv

Všechny texty a obrazové materiály jsou majetkem společnosti Arundel, s.r.o., případně jiných autorů. Bez písemného souhlasu majitele autorských práv je nelze publikovat ani jinak použít pro jakoukoliv obchodní  nebo podnikatelskou činnost.

Neoprávněné užití autorských práv je trestným činem.