Hrad Arundel

Arundel byl jedním z hradů tvořících řetězce obranných pevností podél jižního pobřeží, který měl zabránit invazi ze zahraničí. Roger de Montgomery vybudoval ambiciózní hliněné opevnění ve tvaru čísla 8. Centrální pahorek opevněný palisádami byl obklopeným dvěma nádvořími, podobně jako královský hrad Windsor. Původní palisádové opevnění bylo záhy nahrazováno kamennou zdí a věží s bránou, která pochází z roku 1070.

Po povstání Rogerova syna připadl hrad anglické koruně. Král Jindřich II postavil nové obytné budovy na jižním nádvoří, z nichž část tvoří základy dnešní stavby. Následně hrad získal rod d'Albini. Dalším majitelem se stal rod Fitzalanů, který pokračoval v budování a rozšiřování obytných prostor na jižním nádvoří, přistavěl barbakán, vnější strážnici u brány a Bevisovu věž. Poslední Fitzalan zemřel bez mužských potomků a svatbou Tomáše Howarda s Mary Fitzalanouvou přešlo vlastnictví hradu na vévody Howardy z Norfolku.

Během občanské války byl hrad obléhán a v roce 1644 dobyt vojsky parlamentu. Ta jej z části zbourala, aby hrad nemohli dále využívat royalisté.

Ke konci 18. století jedenáctý vévoda z Norfolku z hradu udělal své hlavní sídlo a začal s rozsáhlou přestavbou. Jeho úsilí se však nedostalo ocenění a 15. vévoda provedl novou masivní rekonstrukci v letech 1875 až 1900. Rovněž zavedl nový přívod vody a elektrický proud.

Současný 18. vévoda z Norfolku hrad využívá jako rodinné sídlo. Spolu s vévodkyní zrestaurovali interiér do jeho viktoriánské slávy. Vévoda také obnovil park a vyhlásil ekologický plán na zachování přírody v okolním panství.

Vévodové z Norfolku jsou tradičně katolického vyznání a patří tak k několika málo anglickým šlechtickým rodům, které si uchovaly svůj vztah k papeži i v době vlády Jindřich VIII a po následném ovládnutí Anglie anglikánskou církví.

Současné soužití katolického a anglikánského pojetí křesťanství asi nejlépe demonstruje katolická kaple patřící do majetku Norfolků, která je však stavebně propojena s farním kostelem Svatého Mikuláše avšak anglikánský oltář je od kaple oddělen železnou mříží a skleněnou tabulí.

Fotografie

Arundel zahrady

Arundel zahrady

Arundel - hrad

Arundel - hrad