Obyvatelstvo

Počet obyvatel:   62 026 000 (odhad 2012)

Hustota na km2:  253 obyvatel

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 72,5 %

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 393.800 osob, tj. 0,6 %

Demografické složení: 0–14 let (16% z celkového počtu), 15–64 let (66%) a 65 let a více (16%)

Národnostní složení

Angličané (83,9 %)
Skotové (8,4 %)
Velšané (4,8 %)
Irové (2,9 %)

Mezi největší etnické skupiny patří Poláci, Indové, Pákistánci, Bangladéšané a Číňané.

Náboženské složení

Věřící: 85% obyvatelstva

Majoritní náboženství: křesťanství  (71.8 %), islám (2,8 %), hinduismus (1 %), sikhismus (0,6 %), judaismus (0,5 %), budhismus (0,3 %)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Angličtina a velština

V některých částech Skotska se vedle angličtiny používá také gaelština, ta ale není úředním jazykem. Z ostatních jazyků jsou používány mateřské jazyky místních etnických skupin.