Cizinci

Žáci, studenti nebo členové pedagogického dozoru, kteří nejsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropské unie tvořících Schengenský prostor, si musí ověřit, zda pro cestu do Velké Británie potřebují vstupní vízum. Toto je možné s využitím níže uvedených webových stránek.

https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-prague.cs

https://www.gov.uk/check-uk-visa

Školy jejichž žáci mají vízovou povinností pro vstup do Velké Británie musí mít bezpodmínečně potvrzený dokument Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie.

Jak mají rodiče postupovat:

  1. Osobně si vyzvedněte Seznam cestujících v místně příslušném odbor Azylové a migrační politiky MV. Adresu a provozní dobu místně příslušného pracoviště naleznete zde. Tento dokument není možné zaslat poštou ani emailem.
  2. Na dokument nalepte fotografie v pasovém formátu a uveďte jméno a příjmení dítěte, místo a datum narození a státní příslušnost dítěte. V seznamu může být uvedeno až 10 dětí, které mohou na tento dokument vycestovat.
  3. Seznam předejte do školy.
  4. Škola seznam vyplní a poskytne razítko a podpis ředitele školy. Následně ho škola předá zpět rodiči dítěte.
  5. Rodič dokument osobně předá do místně příslušnému odboru Azylové a migrační politiky MV, kde ho opatří razítkem s datem.
  6. Následně předá rodič dokument do školy, kde zůstane až do doby uskutečnění zájezdu.

Podrobné instrukce Odboru azylové a migrační politiky MVČR naleznete zde.

Seznam cestujících: