Víza, poplatky a specifické podmínky cestování

Ke vstupu do Velké Británie potřebují čeští občané (platí i pro osoby mladší 15 let) platný cestovní pas, který musí být platný alespoň 30 dnů po návratu.

Zboží zakázané dovážet:

- oficiálně neregistrované léky a drogy (morfium, heroin, kokain, amfetaminy, barbituráty, LSD a marihuana);
- útočné zbraně (vystřelovací nože, nože typu „motýlek", zavírací nože ve tvaru „opaskové přezky", nože maskované jako předměty denní potřeby, dýky, vrhací hvězdy, meče, boxery, foukačky, teleskopické obušky a některé nástroje používané pro bojová umění);
- materiály s pornografickou tematikou, s výjimkou materiálů, jež jsou legálně dostupné v UK a zobrazují dobrovolné sexuální praktiky mezi dospělými;
- padělky, pirátské kopie a zboží porušující dovozem na britské území patentové zákony (např. hodinky, software, CD disky, zboží s falešným označením původu);
- nepasterizované mléko a výrobky z něj.

Zboží povolené dovážet pouze za určitých podmínek:

- střelné zbraně, výbušniny a munice, včetně elektrických paralyzérů a benzinových kanistrů;
- živá zvířata povětšinou potřebují povolení k dovozu (British Import Licence) a musí projít karanténou mimo britské území. Psi a kočky, které splňují podmínky vyhlášky Pets Travel Scheme, mohou být přivezeny přes určené hraniční přechody bez karantény, v opačném případě musí projít šesti měsíční karanténou ve schválených prostorech. Stejná ustanovení platí i pro ostrovy v kanále La Manche. Ptáci, včetně těch chovaných jako domácí mazlíčci, většinou potřebují dovozní povolení British Health Import Licence. Na rozdíl od psů, koček a fretek, křečci a domácí zajíčci PET PASSPORT nepotřebují. Více informací o cestování se zvířaty do/z UK naleznete na stránkách Defra;
- ohrožené druhy, včetně rostlin a ptáků (mrtvých i živých), rovněž předměty jako kožešiny, slonovina nebo kůže (nebo předměty z nich vyrobené) získané z ohrožených druhů zvířat;
- určité druhy rostlin a jejich plody; řadí se zde stromy, keře, brambory, určité druhy ovoce, hlízy, oddenky a semena;
- rádiové vysílače, např. vysílačky, jež nejsou schváleny pro používání v UK.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince:

Politická situace v UK je dlouhodobě stabilní, oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince se zde nevyskytují. V červenci 2005 došlo v Londýně k teroristickým útokům v metru a autobuse, při nichž bylo zabito 52 lidí. Britská tajná služba MI5 a policie varují před dalšími možnými útoky ze strany místních extrémních muslimů a vyzývají občany k obezřetnosti. Úroveň kriminality je zde na evropském průměru. Nošení střelné zbraně nebo nože pro osobní ochranu je v UK trestným činem, nezákonné je pak i nošení CS sprejů.