MS Teams

On-line výuka ve školách

Distanční výuka se stává nedílnou součástí vzdělávacího procesu v České republice. Na základě našich zkušeností s distančním vzděláváním ve školách a on-line meetingů ve firmách různé velikosti a zaměření si Vám dovoluji nabídnout pomoc při zavádění a používání platformy Teams.

V čem Vám pomůžeme:

  1. Jste škola, která k distanční výuce používala různé prostředky výpočetní techniky jako například e-mail, WhatsApp nebo poštu s papírovými testy a máte zájem distanční výuku posunout na kvalitativně vyšší úroveň.
  2. Jste škola, která již něco o možnostech Teams ve výuce ví, ale pro praktické využití má málo zkušeností.
  3. Jste škola, která Teams pro distanční výuku používala, chce je používat nadále i v prezenční výuce a případně i jako pomocníka při zjednodušení administrativního řízení školy.

A: Představíme vedení školy a pedagogickému sboru Teams, jejich možnosti v distanční výuce. Ukážeme Vám, jak používat tento nástroj v prezenční výuce a jak jej začlenit do každodenního vzdělávacího procesu.

B: Pomůžeme vám vytvořit vhodnou strukturu tříd, jednotlivých předmětů a pedagogických skupin (týmů) včetně diskusních kanálů. Společně s vámi vytvoříme vzorové on-line vyučovací hodiny. Naučíme vás, jak v Teams používat různé výukové aplikace, na které jste zvyklí z prezenční výuky. Ukážeme vám, jak v Teams připravit výukové video a jak je použít pro zadávaní domácích úkolů při prezenční výuce a pro práci s projekty. Seznámíme vás s dalšími aplikacemi, které doplňují Teams a usnadňují on-line výuku jako jsou Whiteboard, Forms, Planner, Stream a OneNote.

C: Budeme vás informovat o nových funkcionalitách Teams vhodných pro aplikaci ve vzdělávání a naučíme vás je používat. Pomůžeme vám využívat Teams a další aplikace od Microsoftu při každodenní výuce i při zjednodušení školní administrativy.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonu, e-mailu nebo můžete vyplnit krátký dotazník na odkazu: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yepyYipXSk-u78GxskwKQXDindoe6htCo_eRwVuOAGFUMjVSRVlCT0xYMU03RjYzT1pQWlhXM1YyOC4u

Co je Teams

Teams je platforma vyvinutá a prodávaná společnosti Microsft. Je součástí Office 365 Education a každá škola v rámci cenového plánu Office 365 A1 získá Teams zdarma a k tomu navíc řadu dalších aplikací a služeb pro každého žáka a pedagoga; například webové aplikace Outlook, Word, Exel, PowerPoint nebo OneNote a služby Exchange pro posílání e-mailů, OneDrive pro ukládání dat, Forms pro vytváření testů, Stream pro sdílení školních videí a řadu dalších služeb, které zpříjemní výuku a zjednoduší školní administrativu.

Zde si můžete prohlédnout krátké video, které vám přiblíží zkušenosti s Teams ve školách.

Kontakt:

Ing. Jiří Helikar                                                                       
NAIKA, a.s.
GSM:     +420 777 877 820                                                     Dotazník ke stažení
E-mail:  jiri.helikar@naika.cz