Obvyklá pracovní a prodejní doba, státní svátky

Obvyklá pracovní doba v úřadech a firmách je 9:00-18:00 hod. Obchody, supermarkety, restaurace, hospody aj. bývají otevřeny dlouho do nočních hodin (některé až 24 hodin). V sobotu mají obchody otevřeno většinou jako ve všední den, v neděli pak od 12:00 do 18:00 hod). Menší obchůdky (do 280 m2 prodejní plochy) nezřídka mívají otevřeno po neomezenou dobu i v neděli.

Zákon o prodeji alkoholu umožňuje pohostinským zařízením v Anglii a Walesu mít otevřeno neomezeně. Alkoholické nápoje se podávají pouze osobám starším 18 let. Hospody ve Skotsku smějí podávat alkohol od 11:00 do 23:00 hod., v neděli od 12:00 do 23:00 hod. Hospody v Severním Irsku mohou mít otevřeno neomezeně, ale alkohol se smí podávat pouze od 11:30 do 23:00 hod, v neděli pak od 12:30 do 22:00 hod. Větší hospody mohou požádat u soudu o rozšíření otevírací doby (do 01:00 hod. ve všední den, do 24:00 hod. v neděli) za podmínky, že se zde podává jídlo nebo je organizována jiná zábava.

V Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku platí zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorech (bary, restaurace, kanceláře, nemocnice, veřejné dopravní prostředky, fotbalové stadiony, atd.).

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Mezi ustálené obchodní zvyklosti patří dochvilnost, upravený vzhled, konzervativní oblečení a čistá kvalitní obuv. U dámských i pánských oděvů převažují tmavší odstíny. Předpokládá se kvalitní příprava na jednání, včetně předchozího seznámení se s dostupnými podklady. Veškerá jednání jsou vedena přímočaře a racionálně. Úvodní zdvořilostní komunikace zpravidla probíhá během několika málo minut. Od obchodního partnera se při jednání očekává věcnost a přímost. Samozřejmostí je předání navštívenky neuvádějící vysokoškolský titul. Používání mobilního telefonu během jednání je považováno za neslušné. Při komunikaci s britskými firmami se očekává rychlá reakce, na písemnou korespondenci je běžné odpovídat do 24 hodin po jejím obdržení. Dosavadní praxe však i nadále ukazuje, že je řada britských firem při písemném styku s českými firmami uváděna do rozpaků, neobdrží-li odpověď do 3–4 dnů.

Státní svátky

V Anglii, Walesu a Skotsku existuje je celkem osm oficiálních státem uznávaných státních svátků, tzv. public a bank holidays, v případě Severního Irska pak deset. Svátky jsou označovány jako bank holidays proto, že o takovém dni zůstávají zavřeny všechny banky a tedy i naprostá většina ostatních institucí a obchodů. Připadne-li některý ze státních svátků na sobotu či neděli, je vyhlášen náhradní den volna (obvykle se tak děje v pondělí následujícím po takové sobotě či neděli). V zemi je možno vyhlásit i mimořádný svátek/den volna, například při příležitosti mimořádných událostí u královského dvora.

Státní svátky v roce 2015

Anglie a Wales
New Year's Day - 1. ledna
Good Friday - 3. dubna
Easter Monday - 6. dubna                   
Early May Bank Holiday - 4. května
Spring Bank Holiday - 25. května
Summer Bank Holiday - 31. srpna
Christmas Day - 25. prosince
Boxing Day - 26. prosince

Skotsko
New Year's Day - 1. ledna
Good Friday - 3. dubna
Easter Monday - 6. dubna
Early May Bank Holiday - 4. května
Spring Bank Holiday - 25. května
Summer Bank Holiday - 31. srpna
St Andrew's Day - 30. listopadu
Christmas Day - 25. prosince
Boxing Day - 26. prosince

Severní Irsko
New Year's Day - 1. ledna
St. Patrick's Day - 17. března
Good Friday - 3. dubna
Easter Monday - 6. dubna
Early May Bank Holiday - 4. května
Spring Bank Holiday - 25. května
Orangemen's Day - 12. července
Summer Bank Holiday - 31. srpna
Christmas Day - 25. prosince
Boxing Day - 26. prosince