Město Arundel

Arundel patří mezi nejstarší anglická města. Necházejí se zde pozůstatky římského osídlení, ale hlavní rozvoj nastal až v období, kdy jej ovládali Sasové. V roce 1086 byl Arundel zanesen do pozemkové knihy (Domesday Book) vedené z přikazu Viléma Dobyvatele. Město bylo prosperujícím trhem a přístavem s několika sty obyvately. Jeho další historie je velice úzce spjata s dějinami hradu Arundel.

V současné době má Arundel cca 4 tisíce obyvatel. Město si zachovalo středověký vzhled a společně s hradem Arundel je vyhledávanou turistickou destinací. Mezi významné pamětihodnosti Arundelu patří neogotická katedrála Arundel Cathedral, kterou nechal v 70. letech 19. století postavit patnáctý vévoda z Norfolku na místě bývalého městského kostela. Uvnitř jsou uloženy ostatky svatého Filipa Howarda, syna 4. vévody z Norfolku, které sem byly přeneseny z Fitzalan Chaple v roce 1970 po jeho kanonizaci.

Další informace a zajímavosti si můžete přečíst na www.arundel.org.uk