Povinná informace pro klienta

Zpracováno dle Vyhlášky č. 122/2018 Sb. ze dne 13.6.2018 Ministerstva pro místní rozvoj s účinností od 1.7.2018

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář Arundel, s.r.o. ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Cestovní kancelář Arundel, s.r.o. má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího případného úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 získáte zde.