Příprava zájezdu

Co vše je dobré připravit a zkontrolovat

  1. S naší CK dohodnout veškeré detaily školního pobytu
  2.  Podepsat Smlouvu o zájezdu
  3.  Vybrat přihlášky nebo využít našeho on-line systému
  4.  Předat nám potřebné osobní informace o všech cestujících
  5.  Ověřit platnost cestovních dokladů
  6.  V případě cizinců ověřit, zda jsou nutná vstupní víza
  7.  Připravit jmenné seznamy pro ubytování včetně speciálních požadavků na stravování
  8.  Předat cestujícím podrobné Cestovní informace včetně informací o rozsahu cestovního pojištění
  9.  Dohodnout s vedením školy, která další potvrzení či souhlasy budete vyžadovat od rodičů. Většina škol vyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti, souhlas obou rodičů s vycestováním a podobně.
  10.  Před nástupem do autobusu je třeba zkontrolovat, že všichni cestující mají u sebe platný cestovní doklad, průkaz zdravotní pojišťovny a dostatek hotovosti na vstupné a jízdné, které není zahrnuto v ceně pobytu.