Přihláška

Vážení klienti,

připravili jsem pro Vás on-line přihlášku. Klikněte na odkaz nebo obrázek a zadejte číslo programu (= číslo zájezdu). Pro první přihlášení je heslo totožné s číslem programu. Otevře se Vám náhled se základními informacemi o zájezdu. Vyplňte požadované osobní údaje a přihlášku odešlete. Náš systém Vám na zadaný e-mail odešle potvrzení včetně Vašeho unikátního hesla. Kdykoliv se můžete opět přihlásit a případně upravit některé údaje přihlášky (telefon, e-mail, cestovní doklad). Zároveň zde budete mít k dispozici veškeré údaje o zájezdu včetně programu, cestovního pojištění, všeobecných smluvních podmínek a cestovních informací.

Zde vstoupíte do on-line přihlášky.

Následně Vám na zadaný e-mail pošleme Smlouvu o zájezdu včetně všech potřebných infromací, jakým způsobem je možné zájezd zaplatit.

Informace pro zákazníka

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář Arundel, s.r.o. ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Cestovní kancelář Arundel, s.r.o. má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího případného úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 získáte zde:

/pool/vzor/upload/Smlouvy_o_zajezdu/Povinna_informace_pro_zakaznika_CK_28.11.2018_-_Odkaz_na_detail.pdf