Přihláška ON-LINE

Klikněte na odkaz nebo obrázek a do formuláře "Nová přihláška k zájezdu" zadejte do pole Číslo zájezdu, například 092021, do pole Heslo zájezdu rovněž číslo zájezdu, například 092021

Zde vstoupíte do on-line přihlášky.

Následně Vám na zadaný e-mail pošleme Smlouvu o zájezdu včetně všech potřebných infromací, jakým způsobem je možné zájezd zaplatit.

Informace pro zákazníka